arsmøde - LOF Holbæk

LOF Holbæk

Lær nyt - Bliv klogere- Ha' det sjovt - Bevæg dig

Årsmøde

Dagsorden iflg. vedtægter

Forslag på dagsorden til afstemning:

LOF Lejres og Lof Holbæks bestyrelser foreslår fusion. Hvis forslag vedtages afholdes efterfølgende stiftende årsmøde for LOF Holbæk-Lejre

 Sted: Multisalen, Hvalsøhallen, Skolevej 5,  4330 Hvalsø

Forslag der ønsket behandlet skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før